Административна област Буенос Айрес

Невропсихиатрична болница " Хосе Т. Борда"

Лаборатория за електроневробиологични изследвания

 и списание

Електроневробиология

ISSN: 0328-0446

 

Нервният принцип:

активни и пасивни електрични процеси в невроните

 

Данко Димчев Георгиев

 

Electroneurobiología (Електроневробиология) 2004; 12 (2), pp. 169-230; URL <http://electroneubio.secyt.gov.ar/index2.htm>

 

Copyright © 2004 Данко Димчев Георгиев, M.D. Тази статия е със свободен достъп. Копиране и разпространение на текста може да бъде извършвано върху всякакъв носител с академична цел, стига да бъде запазена тази забележка, както и името на автора и оригиналния уеб адрес (URL).

 

 

За контакти: dankomed [-yat--] yahoo.com

 

AБСТРАКТ НА БЪЛГАРСКИ: Първата част на тази статия представлява кратко въведение в класическата електродинамика. Читателят се запознава с основни понятия като дясно ориентирана координатна система, векторен калкулус, поток от частици и поток при физическо поле, а също така се научава да изчислява интензитета на електричното и магнитно поле в различните компартменти на нервната клетка.

 

Във втората част на изложението е изяснена разликата между активен и пасивен нервен електричен процес като проблемът се разглежда и в исторически аспект. Представено е изчерпателно описание на нелинейните механизми генериращи акционния потенциал в различните компартменти на нервната клетка, с фокус върху елекроневробилогията на дендритите. В хода на изложението за всеки един компартмент (дендрити, сома, аксон) е направена оценка на интензитета на елекричното и магнитно поле.

 

Получените резултати са анализирани в светлината на събраните вече екпериментални данни като се отбелязва задоволителното съвпадение между теория и експеримент. Силата на локалното невронално магнитното поле е под 1/300 от тази на земното магнитно поле, ето защо всеки невронален магнитен сигнал би бил заглушен от околния шум. Противоположно на това електричното поле носи биологично значима информация и както е добре известно действа върху волтаж зависими трансмембранни йонни каналчета които генерират невроналните акционни потенциали. Въпреки че трансмембранно електричното поле достига 10 милиона волта на метър, интензитетът на електричното поле в невроналната цитоплазма е само 10 волта на метър.

 

Table of Contents

 

Classical electrodynamics.......................................................... 173

Right-handed coordinate systems............................................... 173

Vectors.................................................................................... 173

Gradient................................................................................... 174

Particle and Field Fluxes............................................................ 175

Electric field............................................................................. 175

Electric currents........................................................................ 178

Magnetic field........................................................................... 179

Electromagnetic induction.......................................................... 181

Maxwell’s equations.................................................................. 182

Electric and magnetic fields in neurons..................................... 185

Passive electric properties - cable equation................................. 188

Spread of voltage in space and time........................................ 191

Assessment of the electric field intensity................................. 192

Propagation of local electric currents....................................... 192

Active electric properties - the action potential............................ 193

Nernst equation and diffusion potentials.................................. 193

Resting membrane potential................................................... 194

Generation of the action potential........................................... 195

Dendrites................................................................................. 200

Electric intensity in dendritic cytoplasm................................... 202

Electric currents in dendrites.................................................. 205

Magnetic flux density in dendritic cytoplasm............................ 205

Active dendritic properties...................................................... 208

Neuronal somata....................................................................... 215

Axons...................................................................................... 216

The Hodgkin-Huxley model of axonal firing.............................. 217

Passive axonal properties....................................................... 220

Electric intensity in the axonal cytoplasm................................ 222

Magnetic flux density in axonal cytoplasm............................... 222

Electric fields in membranes...................................................... 223

References................................................................................. 224

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ  (на английски) :

Calcule intensidades eléctricas y magnéticas en cada compartimiento neuronal: " The nervous principle: active versus passive electric processes in neurons " (Explains how to calculate electric and magnetic field strengths in different neuronal compartments) (LONG FILE in English with Bulgarian, Russian and Spanish abstracts) 

Статията може да бъде свалена като .PDF (препоръчва се: 2 Mb) или като .DOC (1.5 Mb) файл за принтиране от < http://electroneubio.secyt.gov.ar/index2.html >

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (2,1 Mb): recomendada) o .DOC (1,5 Mb).

АБСТРАКТ НА АНГЛИЙСКИ    SUMARIO CASTELLANO    РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Croquis de este sitio - Outline of this site

Índice - Table des matières - Inhaltsverzeichnis - Table of Contents

Se recomienda mucho leer o imprimir algunos de los trabajos mas extensos con el programa Acrobat Reader,
que puede obtenerse gratuitamente pulsando aqui


Haga doble "click" en el título de cualquier artículo, para leerlo ahora - Double-click on any article to read it now:

 

* 

¡Nuevo!  "L’anthropologie ganglionnaire, un psychovirus démasqué" (français)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (190 kB: recomendada) o .DOC (76 kB).

*

An essential preprint: "Effects of relativistic motions in the brain and their physiological bearing" (To be published in Helmut Wautischer, ed., Ontology of Consciousness: A Modern Synthesis) (English) (Tema: funcionamiento del cerebro y psiquismo)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (496 kB: recomendada) o .DOC (227 kB).

MBYKYHÁPE GUARANÍME     SUMARIO Y PÁRRAFOS INICIALES EN CASTELLANO    SUMÁRIO EM PORTUGUÊS

*

Anticipo de impreso: Alma e' reptil! Los contenidos mentales de los reptiles y su procedencia filética" (Introducción a una próxima edición de Biomedicina de reptiles por Juan Carlos Troiano y colaboradores) (Castellano with a VERY LONG English abstract) (Tema: origen del sistema nervioso)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (733 kB: recomendada) o .DOC (406 kB).

SUMÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA                SUMARIO CASTELLANO

*

Noticia general -- ¿Qué es electroneurobiología? -- La atmósfera intelectual (all in Spanish) -- Main Technical Ideas / Conceptos técnicos principales (English and Spanish) -- El descubrimiento de la Doppelrinde (German and Spanish)

1883: el primer mapeo con electricidad en todo el mundo ­¡durante ocho meses! de un cerebro humano consciente, realizado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires (Spanish)

     Table of Contents (partial) of "Sensing: a new fundamental action of nature" (English) -- Índices

*

Table of Contents of "Sensing: a new fundamental action of nature" (English) -- Humour... -- Comment l’ hylozoïsme scientifique contemporain aborde-t-il la sélection naturelle du parenchyme neurocognitif? (français)

*

Vom Tierhirn zum Menschenhirn - Die Organisation der grauen Substanz des menschlichen Zentralnervensystems (German and Spanish) -- Christofredo Jakob: su vida y obra (Spanish)

H. Markl: Dementia dichotoma: Der Zweikulturenwahn - La ilusión de las dos culturas  (Spanish and German) -- Vista del Sur: una nota a la American Association for the Advancement of Science, Washington (Presidenta Jane Lubchenco) sobre prioridades científicas (English)

* 

Christofredo Jakob:  Los Monstruos Anencéfalos  (Spanish)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (346 kB: recomendada) o .DOC (280 kB).

 *

¡Nuevo!  Éthique de la Bio-Éthique  (français)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (323 kB: recomendada) o .DOC (161 kB).

 *

¡Nuevo!  Soigner et Guérir ? Le rapport soma-psyché et l’archéologie du divorce culturel entre Médecine et Philosophie (français)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (373 kB: recomendada) o .DOC (201 kB).

SUMARIO EN CASTELLANO

 *

¡Nuevo! Reseña biográfica: Ramón Carrillo, el Gran Sanitarista Argentino (Spanish)

 *

Scrub The Web