Buennos Airesin kaupungin hallitus

Neuropsykiatrinen sairaala "Jose Tiburcio Borda"

Elektroneurobiologian Laboratorio

ja Journal

Electroneurobiología

ISSN: 0328-0446

Relativististen efektien mahdollinen merkitys fysiologian ja aivojen toiminnan kannalta

 

 

Mariela Szirko

 

Electroneurobiología 2003; 11 (2), pp. 14-65; URL  <http://electroneubio.secyt.gov.ar/index2.html>

Artikkeli  on myös lukuna kirjassa Helmut Wautischer, ed. (julkaistaan lähitulevaisuudessa: The MIT Press, 2005), Ontology of Consciousness: Percipient Agency

 

Copyright © 2002. Kyseessä on vapaasti luettava artikkeli: kopiointi ja levitys artikkelille ovat sallittuja kaikissa medioissa mihin tahansa tarkoituksiin, edellyttäen etta tämä kommentti sekä täydellinen viite ja alkuperäinen verkko-osoite on sisällytetty mukaan.

 

Kontakti: Elektroneurobiologia verkkosivu, <http://electroneubio.secyt.gov.ar>

.

PDF / .DOC muodossa oleva artikkeli  on ladattavissa lukemista ja tulostamista osoitteesta <http://electroneubio.secyt.gov.ar/index2.html>

 

 

ABSTRAKTI SUOMEKSI: Taustaa - Anglo-Amerikkalainen neurotiede tulkitsee tavallisesti unen ja muut vastaavan kaltaiset tilat "tajunnan menetyksenä", ts. tietoisuuden näissä tiloissa oletetaan häviävän. Toiset tutkimustraditiot tulkisevat tilanteen eri tavalla. Argentiinalainen traditio näkee näiden tilojen kannalta keskeisenä aika-erotuskyvyn muutokset, tilojen aikana ikäänkuin soitetaan vanhaa äänilevyä väärällä nopeudella. Tähän näkemykseen käänsivät huomion havainnot, joiden mukaan unia ei suinkaan nähdä pelkästään REM (nopeat silmän liikkeet) unen aikana, ja että unen aikaista mentaatiota näyttää esiintyvän unen kaikkien elektroenkefalografisten vaiheiden aikana. Tähän Argentiinalaisessa tutkimusyhteisössä vallitsevaan, noin vuonna 1760 alkaneeseen, traditioon kuuluu noin viisi tuhatta tutkijaa. Useimpia sen tuloksia ja näkemyksiä opetetaan espanjan kielellä. Traditio selittää ei-tarkkaavaisuuden, unen, vegetatiiviset tilat ja kooman efekteinä, joissa yhteys ympäristöön katkeaa. Näiden efektien oletetaan johtuvan relativistisesta aika-dilataatiosta, joka riippuu aivojen neuro-fysiologisen tilan aiheuttamsta fysiologisesta modulaatiosta.

 

Peruskysymys - Riittävän lyhyissä pituus-skaaloissa, aivoihin liittyvä biofysiikka noudattaa samoja lakeja kuin kondensoidun materian fysiikka yleensä. Myös aivokudos sisältää mikrofysikaalisia komponentteja, jotka saattavat liikkua lähellä valon-nopeutta. Voiko tämä liike tuottaa biologisia efektejä? Voisiko siihen mahdollisesti liittyä joitain mentaalisia efektejä? Jos relativistiset efektit tuottavat fysiologisia efektejä, niin kuinka se tapahtuu ja miten nämä efektit kytkeytyvät psykologiaan? Yritys vastata tähän kysymykseen on tuottanut merkittäviä tuloksia: laaja tutkimustyö neurobiologisen tutkimustradition puitteissa viittaa siihen, että relativiset efektit ovat todellisia ja myös kuvaa näiden efektien psykologisten vastineiden muodostumista.

 

Fysiologinen aika-dilataatio - Neurobiologia Argentiinassa alkoi 1800-luvun toisella puoliskolla ja keskittyi erikoisesti elektro-neuro-biologiaan. Tämä näkökulma on osoittautunut erikoisen sopivaksi paljastamaan esitetyn kaltaisia efektejä. Liittyneenä aiempiin tuloksiin, tämä tutkimustraditio kehittyi runsaat kolme vuosikymmentä sitten tieteelliseksi näkökulmaksi aivot-mieli ongelman tiettyihin aspekteihin kuten toipumiseen tajuttomuudesta pyörtymisen jälkeen, toipumiseen koomasta, ja vegetatiivisista tiloista, sekä heräämiseen horroksesta, yleisestä anestesiasta, ja unesta.

 

Kyseinen näkökulma olettaa, että toisiinsa kytkeytymättömät patologiat, jotka eristävät yksilöt ympäristöstään, jakavat unen ja tarkkaamattomuus-tilan kanssa fysiologisen aika-dilataation yhteisenä mekanismina. Aika-dilataatio on relativistinen efekti, joka liittyy kudoksen mikrofysikaalisten komponenttien relativistiseen liikeeseen, ja operoi fysiologisesti kytkeytymällä kudoksen elektroneurobiologisiin tiloihin. Kyseinen neurobiologinen malli on myös mielenkiintoinen fyysikon näkökulmasta, sillä mekanismin takana oleva kytkentä on esimerkki massa-dynamiikka-variaatiosta tietyissä voimakentän vaikutuksen välittäjissä, jonka tuottaa interferoiva variaatio toisen voimakentän intensiteetissä.

 

Kliinisten ja neurobiologisten faktojen tukemana näihin löytöihin liittyvää tutkimusta on opetettu vuosikymmeniä Argentiinassa; vasta äskettäin tämä tutkimus on alkanut tulla kansainvälisen tiedeyhteisön tietoisuuteen.

 

Neurobiologien lisäksi psykofysiologit, aivojen ja mielen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä pohtivat humanistit, sekä biologisten dynaamisten systeemien biofysiikan, matemaattisen biologian, laskennallisen biologian, ja molekyyli-biologian tutkijat voivat hyötyä näistä läydöistä ja niiden kliinisistä sovellutuksista omilla tutkimus-alueillaan.

 

TÄYDELLINEN ARTIKELLI :

An essential preprint: "Effects of relativistic motions in the brain and their physiological bearing" (To be published in Helmut Wautischer, ed., Ontology of Consciousness: A Modern Synthesis) (English)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (496 kB: recomendada) o .DOC (227 kB).

 

SUMARIO Y PÁRRAFOS INICIALES EN CASTELLANO  

SUMÁRIO EM PORTUGUÊS

MBYKYHÁPE GUARANÍME

 

Croquis de este sitio - Outline of this site

Índice - Table des matières - Inhaltsverzeichnis - Table of Contents - Catálogo

Se recomienda mucho leer o imprimir algunos de los trabajos mas extensos con el programa Acrobat Reader,
que puede obtenerse gratuitamente pulsando aqui


Haga doble "click" en el título de cualquier artículo, para leerlo ahora - Double-click on any article to read it now:

 * 

SOCIOLOGÍA DE LAS NEUROCIENCIAS

¡Nuevo!  "L’anthropologie ganglionnaire, un psychovirus démasqué" (français)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (190 kB: recomendada) o .DOC (76 kB).

*

ELECTRONEUROBIOLOGÍA

Diversificación de recursos electroneurobiológicos en la evolución del sistema nervioso:

Anticipo de impreso: Alma e' reptil! Los contenidos mentales de los reptiles y su procedencia filética" (Introducción a una próxima edición de Biomedicina de reptiles por Juan Carlos Troiano y colaboradores) (Castellano with a VERY LONG English abstract) (Tema: origen del sistema nervioso)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (733 kB: recomendada) o .DOC (406 kB).

SUMÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA                SUMARIO CASTELLANO

*

Cálculo de potenciales dentro de las células

Calcule intensidades eléctricas y magnéticas en cada compartimiento neuronal: "The nervous principle: active versus passive electric processes in neurons" (Explains how to calculate electric and magnetic field strengths inside different neuronal compartments) (LONG FILE IN ENGLISH with Bulgarian, Russian and Spanish abstracts/TOCs)

Podrá  leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (2 Mb): recomendada) o .DOC (1,5 Mb).

ENGLISH ABSTRACT      AБСТРАКТ НА БЪЛГАРСКИ      SUMARIO CASTELLANO      РЕЗЮМЕ НА РОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

*

NOCIONES GENERALES

Conceptos:

Noticia general -- ¿Qué es electroneurobiología? -- La atmósfera intelectual (all in Spanish) -- Main Technical Ideas / Conceptos técnicos principales (English and Spanish) -- El descubrimiento de la Doppelrinde (German and Spanish)

Historia de las experimentaciones:

1883: el primer mapeo con electricidad en todo el mundo ­¡durante ocho meses! de un cerebro humano consciente, realizado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires (Spanish)

     Table of Contents (partial) of "Sensing: a new fundamental action of nature" (English) -- Índices

*

Panorama evolutivo:

Table of Contents of "Sensing: a new fundamental action of nature" (English) -- Humour... -- Comment l’ hylozoïsme scientifique contemporain aborde-t-il la sélection naturelle du parenchyme neurocognitif? (français)

*

Vom Tierhirn zum Menschenhirn - Die Organisation der grauen Substanz des menschlichen Zentralnervensystems (German and Spanish) -- Christofredo Jakob: su vida y obra (Spanish)

*

“ANTAGONISMO ENTRE CIENCIAS DURAS Y HUMANIDADES BLANDAS”

H. Markl: Dementia dichotoma: Der Zweikulturenwahn - La ilusión de las dos culturas  (Spanish and German) -- Vista del Sur: una nota a la American Association for the Advancement of Science, Washington (Presidenta Jane Lubchenco) sobre prioridades científicas (English)

*

MALFORMACIONES Y PAPEL DEL ÓRGANO CEREBRAL

Christofredo Jakob:  Los Monstruos Anencéfalos  (Spanish)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (346 kB: recomendada) o .DOC (280 kB).

 *

BIOÉTICA

¡Nuevo!  Éthique de la Bio-Éthique  (français)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (323 kB: recomendada) o .DOC (161 kB).

 *

EL PRESUNTO DUALISMO CUERPO - ALMA

¡Nuevo!  Soigner et Guérir ? Le rapport soma-psyché et l’archéologie du divorce culturel entre Médecine et Philosophie (français)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (373 kB: recomendada) o .DOC (201 kB).

SUMARIO EN CASTELLANO

 *

PSICOANÁLISIS Y FACILITACION PSICOSOMÁTICA DE LA ENF. DE ALZHEIMER:

¡Nuevo! “CELOS: Olvido, homosexualidad, desmemoria” [Temas: Celos y olvido. Los celos de los muertos. Celos y homosexualidad. Los significados de ‘Untergang’. La ‘destrucción’ del complejo de Edipo. Una hipótesis acerca de la desmemoria (destrucción de la memoria). La enfermedad de Alzheimer.] (Spanish)

Puede leer, imprimir o guardar en su disco duro esta investigación en versión .PDF (502 kB: recomendada) o .DOC (110 kB).

 *

NUESTRA GENTE:

¡Nuevo! Reseña biográfica: Ramón Carrillo, el Gran Sanitarista Argentino (Spanish)

 *

Scrub The Web